^5CCDA6EB38F034556475D1AE35BE1E34725A14A77430AEB43B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Trước đó, vào tháng  9/2015, Đảng ủy, Công đoàn cơ sở Thaco phối hợp với phòng Văn hóa - Truyền thông tổ chức giới thiệu, phổ biến pháp luật lao động cho hơn 6.500 cán bộ, công nhân viên thuộc khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải về các luật pháp lao động, các chế độ chính sách cho người lao động và những điều cơ bản về chính trị - xã hội trong lực lượng công nhân. Sau 1 tháng triển khai đã được CB.CNV tiếp thu và làm bài thu hoạch, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Đồng Nai và Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá tốt nhất trong các đợt học tập do tỉnh tổ chức trong thời gian qua.