Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, trước cờ tổ quốc, quần chúng Lưu Văn Trung hứa sẽ phấn đấu hơn nữa để trở thành người quần chúng trung kiên, rèn luyện và nỗ lực trở thành Đảng viên gương mẫu, tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thaco_Ket_nap_dang.jpg