dai-hoi-thi-dua-tinh-Dong-Nai-(1).jpg

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã có nhiều chuyển biến và đổi mới tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh.

dai-hoi-thi-dua-tinh-Dong-Nai-(2).jpg

Ðại hội cũng đã giao lưu với các gương đại biểu điển hình tiên tiến và tuyên dương 327 điển hình tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2010-2015), trao cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền cho 40 tập thể, THACO là đơn vị được nhận cờ Thi đua xuất sắc 5 năm liền. Ðại hội cũng đã tiến hành hiệp thương và ra mắt đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Ðại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 tới, trong đó có Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương.