dai-hoi-doan.jpg

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2014 và dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2014-2017 và đã bầu ra Ban chấp hành Liên chi đoàn mới gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng đã trao giấy khen cho các đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2013.