Đại hội đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ VPTQ thuộc Đảng bộ THACO trong nhiệm kỳ một  2012 - 2014, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đảng của Chi bộ và bầu ra cấp ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015-2017.

IMG_0164.jpg

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng bộ và Ban TGĐ, ông Nguyễn Hùng Minh đã nêu lên tầm quan trọng của Chi bộ VPTQ là lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động của Công ty và thể hiện đạo đức lối sống tốt để quần chúng trong công ty noi theo. Xây dựng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong công ty, góp phần tăng năng suất lao động trong sản xuất kinh doanh để công ty ngày càng phát triển bền vững.

IMG_0196.jpg

Đại hội đã bầu ra BCH Chi ủy gồm có 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Anh Toàn được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Minh Duyên, phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Bùi Minh Khánh, ủy viên Chi ủy.