van hoa giao thong nam bo_1.jpg

van hoa giao thong nam bo_2.jpg

Cuộc thi gồm 03 phần: chào hỏi, trắc nghiệm và hùng biện, chương trình nhằm tạo điều kiện cho CB.CNV THACO có dịp giao lưu, chia sẻ kiến thức về Luật An toàn Giao thông; đồng thời nâng cao tính tự giác khi tham gia giao thông. Từ đây góp phần xây dựng văn hóa giao thông, từng bước đưa THACO trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu về văn hóa giao thông tại Việt Nam. 

van hoa giao thong nam bo (3).jpg

van hoa giao thong nam bo (4).jpg