DNB-hop-MKT.jpg

Tại buổi họp, LĐ Khối KD xe Du lịch, xe Thương mại KVNB và LĐ các đơn vị đã cùng nhau trao đổi, và đề ra những giải pháp quản trị thị trường, kế hoạch kinh doanh – marketing để gia tăng thị phần và phát triển doanh số các dòng xe của Thaco tại thị trường Đông Nam Bộ trong năm 2014.