image011.jpg

Chương trình giúp đào tạo kỹ năng và nâng cao ý thức PCCC cho CBCNV tại đơn vị. Với 2 xe chữa cháy chuyên dụng và các hoạt động thoát nạn thực tế, tất cả CBCNV cụm SR Bình Dương đã có một buổi diễn tập thiết thực, ý nghĩa.

image012.jpg