Theo báo cáo từ Cục Hải quan TP. HCM cho biết: Năm 2015, tổng số doanh nghiệp đã tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. HCM là 35.026 doanh nghiệp, tăng  gần 32% so với năm 2014 (26.572 doanh nghiệp), chiếm 55,24% so với toàn ngành (63.400 doanh nghiệp). 

BK.jpg

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp- Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM phát biểu tại buổi: Vinh danh và  trao tặng bằng khen đến các doanh nghiệp tiêu biểu có số thu nộp ngân sách nhà nước lớn cho TP.HCM năm 2015.

Tổng số kim nghạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn Thành phố đạt hơn 77,6 tỷ USD, tăng 5,46% % so với cùng kỳ năm 2014 (trên 73,5 tỷ USD), chiếm hơn 23,6% toàn ngành (327,83 tỷ USD). 

Kết quả thu ngân sách nhà nước từ công tác kiểm tra, thu thuế xuất nhập khẩu đạt được là hơn 93.926 tỷ đồng, đạt 104,30% chỉ tiêu pháp lệnh (90.000 tỷ đồng), tăng hơn 105% so với năm 2014 (89.167 tỷ đồng). Trong đó, 17 doanh nghiệp đã đóng góp số thu ngân sách nhà nước cho TP. HCM đạt 20.700 tỷ đồng, chiếm 22% tổng số thu Cục Hải quan TP. HCM.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM cho biết, nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao Ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan TP. HCM nói riêng xác định thực hiện tốt  nhiệm vụ trọng tâm của 2016, các giải pháp và cam kết với cộng đồng doanh nghiệp những nội dung sẽ được thực hiện đồng bộ. 

4-(1).jpg

Đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu có số thu nộp ngân sách nhà nước lớn cho TP.HCM năm 2015 được vinh danh nhận bằng khen.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào nghiệp vụ hải quan phục vụ hiện đại hóa hải quan trong hoạt động xuất, nhập khẩu; triển khai mở rộng cơ chế một cửa ổn định, an toàn 24/7; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 102.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. HCM cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để thu nhận ý kiến đóng góp, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định mới về thủ tục hải quan đến doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Cục Hải quan TP. HCM đã vinh danh và  trao tặng bằng khen đến 17 doanh nghiệp tiêu biểu vì đã có thành tích đóng góp số thu ngân sách nhà nước lớn cho TP. HCM trong năm 2015.