ky-niem-chuong.jpg

Vừa qua, tại trụ sở  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, được sự ủy quyền của Chủ tịch Uỷ ban Trung  ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho ông Trần Bá Dương, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT THACO vì đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc trong những năm qua.