DSC_0809.jpg

Theo báo cáo tại Hội nghị, có 328 doanh nghiệp, doanh nhân được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, UBND Thành phố, Cục thuế Hà Nội tuyên dương khen thưởng, trong đó 3 đại diện của THACO tại KVBB là: Công ty CKCD, SR Giải Phóng và SR Long Biên cũng đã nhận bằng khen vì đã có thành tích tốt trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật thuế năm 2013.

Bang_khen_thue_2013_Long_Bien.jpg