PCCC_1.jpg

Qua buổi diễn tập CB.CNV đã tìm hiểu các phương pháp phòng cháy và thực hành thực tế các phương án chữa cháy giả định. Đây là hoạt động thiết thực và bổ ích thể hiện ý thức, trách nhiệm của Lãnh đạo, CB.CNV các nhà máy trong KPH về công tác phòng chống cháy nổ.