canvas - edit.jpg

Vừa qua, trong lúc thực hiện công việc bảo vệ tại đơn vị, anh Nguyễn Thanh Tuyên và anh Nguyễn Thanh Tịnh đã bị chấn thương khi phát giác và ngăn cản hành vi phá hoại tài sản công ty của một nhóm đối tượng thanh niên. 

Hiện tại, hai anh Tuyên và Tịnh đều là lao động chính trong gia đình và có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy việc điều trị và nằm viện theo dõi gây ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống gia đình. Chia sẻ khó khăn của gia đình, Ban Chấp hành CĐBP Chi nhánh Bình Định đã trao mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ thêm kinh phí chữa trị cho các anh. Đây là hoạt động thiết thực và hết sức ý nghĩa, góp phần chăm lo, giúp đỡ và động viên hai anh sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, chú tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.