^E83D0BBCDF26C58B3472C8318686255A68A669ADB8C1A8EEFE^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Đại diện đoàn viên mới kết nạp đọc lời tuyên thệ

Trong những năm qua, Công đoàn CSTV KVNB luôn hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch triển khai từ Công đoàn Cơ sở Thaco, thể hiện được vai trò đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, cũng như góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho toàn thể CB.CNV. 

^277D237F0DA91B347098EAB035BE64117110CB04EC99837220^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn 

Tại buổi lễ, đại diện các đoàn viên mới kết nạp đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức để góp phần xây dựng Công đoàn CSTV KVNB nói riêng và Công đoàn cơ sở Thaco nói chung ngày càng lớn mạnh, hướng đến mục tiêu chung đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới.