Vừa qua, Công đoàn Khu Phức Hợp Chu Lai – Trường Hải và Công đoàn Chi nhánh khu vực Nam bộ đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới năm 2014 cho 705 đoàn viên là cán bộ công nhân viên đang công tác tại các đơn vị, nhà máy thuộc Khu Phức Hợp và các Showroom, chi nhánh thuộc Khu vực Nam bộ.

Ket_nap_CD_2014.jpg

Hiện nay công đoàn Cơ sở Thaco đã có gần 3.000 đoàn viên trong đó riêng tại KPH Chu Lai có 2.196 đoàn viên; toàn hệ thống có 4 công đoàn cơ sở thành viên và 51 công đoàn cơ sở bộ phận. Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống của CB.CNV như tổ chức các chương trình sinh hoạt, giao lưu, hỗ trợ CB.CNV có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi công nhân được lao động trong môi trường công bằng, lành mạnh và phát huy hết khả năng của mình, góp sức vào sự nghiệp phát triển Thaco.