Ngày 28/7, tại Đồng Nai, Công đoàn cơ sở THACO tổ chức “Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028”, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra BCH nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1920x1280

Đến dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Phước SangPhó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai; đồng chí Nguyễn Hùng Minh – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị THACO, quý Lãnh đạo và 100 đoàn viên đại diện cho hơn 16.000 đoàn viên trong hệ thống Công đoàn THACO.

THACO 1

Nhiệm kỳ 2017 – 2023, dưới sự chỉ đạo sâu sát lãnh đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc THACO và các TĐTV, tổ chức Công đoàn THACO đã vượt qua những khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III đã đề ra, trong đó công tác chăm lo và nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thực hiện tốt.

Đại hội cũng đã nhìn nhận những hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023 – 2028 với mục tiêu trọng tâm: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn thiết thực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng “chuyên nghiệp – tâm huyết – trách nhiệm”; chú trọng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tăng cường và đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo, vì lợi ích đoàn viên, nhằm tập hợp, thu hút công nhân lao động (CNLĐ) vào tổ chức Công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ đoàn viên, CNLĐ đáp ứng với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

THACO 3

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở THACO khóa IV, nhiệm kỳ 2023- 2028 với 19 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai gồm 11 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Hữu Có được bầu làm Chủ tịch, hai đồng chí Phó Chủ tịch gồm: đồng chí Nguyễn Minh Hiếu và đồng chí Trần Nhật Quang.

THACO 2

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Cơ sở THACO khóa IV, nhiệm kỳ 2023- 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là sức mạnh, động viên hơn 16.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động THACO quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, tổ chức và công ty giao cho, tô đẹp thêm “ý thức đóng góp, cống hiến” của nhân sự THACO với giá trị cốt lõi: “Tận tâm – Trung thực – Trí tuệ – Tự tin – Tôn trọng – Trung tín – Tận tình – Thuận tiện” góp phần tạo nên hình ảnh thương hiệu của THACO, xứng đáng với khẩu hiệu “Phát triển cùng đất nước”.