1.jpg

Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017, nghe tham luận, báo cáo của các tập thể, đồng thời trao thưởng cho các Công đoàn thành viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016 vừa qua .   

2.jpg

Với việc luôn hưởng ứng nhiệt tình phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, Công đoàn Cơ sở THACO đã vinh dự được nhận cờ xuất sắc trong Hội nghị lần này.