PCCC KPH (1).jpg

PCCC KPH (3).jpg

Tại chương trình, đại diện phòng Chính trị - Công an tỉnh Quảng Nam đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cùng phần thưởng cho 7 CB.CNV có thành tích trong quá trình tham gia chữa cháy tại nhà máy Thaco Bus tối ngày 02/02, Công đoàn Cơ sở THACO cũng đã tuyên dương khen thưởng và trao quà cho 7 CB.CNV.

PCCC KPH (6).jpg

PCCC KPH (2).jpg

PCCC KPH (4).jpg

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Tài – P.TGĐ Thường thực THACO biểu dương các CB.CNV đã tích cực, hết mình trong quá trình tham gia chữa cháy với tất cả nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của người CN.CNV trong việc bảo vệ tài sản của Công ty. Đồng thời mong muốn qua sự cố này, toàn thể CB.CNV sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cũng như nâng cao kỹ năng xử lý khi có cháy; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức PCCC trong đơn vị và trở thành những hạt nhân tích cực trong công tác PCCC của KPH.

PCCC KPH (5).jpg

PCCC KPH (7).jpg