Bien_Hoa_2.jpg

Trong buổi Lễ tổng kết, các đơn vị đã đánh giá lại tình hình hoạt động trong năm 2014, nêu rõ những mặt còn hạn chế của Đơn vị và đưa ra kế hoạch hoạt động 2015 nhằm đạt kết quả cao nhất.

Bien_Hoa_1.jpg

Tham dự chương trình, Ban lãnh đạo khu vực đã có những góp ý và định hướng hoạt động cho từng đơn vị trong năm 2015. Nhân dịp này, Bà Nguyễn Thiện Mỹ - Giám đốc KVNB ghi nhận những cố gắng đóng góp của CBCNV vào thành tích chung của THACO trong năm vừa qua và đã giới thiệu chương trình lương năng xuất sẽ được triển khai vào đầu năm 2015 đến toàn thể CBCNV.

Bien_Hoa_3.jpg

DL_Binh_Duong.jpg

TM_Binh_Duong.jpg