hinh_1.jpg

Chương trình đã ghi nhận những đánh giá, chỉ đạo của Ban lãnh đạo KVNB đối với từng lĩnh vực hoạt động tại các đơn vị nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2015. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thiện Mỹ - Giám đốc KVNB nhấn mạnh các đơn vị cần tập trung quan tâm kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng quy mô của đơn vị, đưa ra kế hoạch giúp tăng thị phần trong năm 2015 đối với từng dòng xe, và tập thể CBCNV các đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật cùng nhau thực hiện thành công kế hoạch năm 2015.

AN_SUONG.jpg