KVNB-so-ket-6-thang.jpg

Tại Hội nghị, CB.CNV đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp khắc phục, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015.

KVNB-so-ket-6-thang1.jpg

Phát biểu góp ý tại Hội nghị, BLĐ KVNB nhấn mạnh việc đào tạo toàn diện cho từng CBCNV, nâng cao công tác chăm sóc khách hàng của kinh doanh xe và DVPT, chú trọng phân tích thị trường và các giải pháp gia tăng thị phần trong năm 2015 đối với từng thương hiệu, tăng tỷ suất lợi nhuận của đơn vị.