h6.jpg
 
Chương trình do Giám đốc chi nhánh chủ trì với nội dung triển khai định hướng hoạt động & kế hoạch năm 2020. Theo đó, các hoạt động tại chi nhánh luôn lấy khách hàng làm trung tâm với mục tiêu cung cấp sản phẩm phù hợp và dịch vụ tốt nhất với tinh thần tận tâm phục vụ khách hàng, dựa trên chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ ô tô rộng khắp theo các mô hình showroom, cụm showroom, trung tâm ô tô, tô hợp showroom ô tô kêt hợp trung tâm thương mại “một điểm dừng nhiều dịch vụ”.
 
h4.jpg
 
h3.jpg
 
h1.jpg
 
h2.jpg
 
h5.jpg
 
Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã báo cáo về kế hoạch kinh doanh xe & dịch vụ hỗ trợ, kế hoạch kinh doanh dịch vụ phụ tùng, kế hoạch tài chính – kế toán, kế hoạch nhân sự đào tạo, kế hoạch hành chính, kế hoạch marketing, văn hóa truyền thông, kế hoạch & dự án của chi nhánh năm 2020.