Test_Drive_2.jpg

- Chương trình Lái thử và cảm nhận xe Kia được tổ chức ngày 25/10, tại SR Kia Cầu Diễn đã  có 51 lượt khách lái thử, 03 hợp đồng được ký kết gồm 01 Sorento và 02 Kia K3

TV_dich_vu.jpg

- Chương trình Tư vấn bảo dưỡng và chăm sóc xe Mazda tổ chức ngày 25/10 tại SR Lạng Sơn có 48 KH tham dự, 44 lượt xe vào xưởng và 01 hợp đồng Mazda BT-50 được ký kết tại chương trình.

TV_dich_vu_2.jpg

- Chương trình tại Mazda Giải Phóng có 55 KH tham gia và 39 lượt xe vào xưởng làm dịch vụ.