Test_Sorento_4.jpg

Ngày 19/04/2014, Thaco PC KVBB đã phối hợp cùng các SR: Kia Hải Phòng, Kia Giải Phóng và Kia Long Biên tổ chức chương trình “Test Drive New Sorento 2014”. Kết quả chương trình được tổ chức tại các đơn vị như sau:

-    Tại Sr Kia Hải Phòng: có 36 KH tham gia lái thử xe
-    Tại Sr Kia Giải Phóng: có 42 KH tham gia lái thử  và 03 HĐ được ký kết gồm 01 HĐ Sorento, 02 HĐ Kia K3
-    Tại Sr Kia Long Biên: có 50 lượt KH tham gia, 35 lượt KH lái thử và 02 HĐ được ký.

Theo kế hoạch, chương trình “Test Drive New Sorento 2014” sẽ tiếp tục được Thaco PC và các SR Kia chuyên biệt khác như: Kia Vinh, Kia Thái Nguyên, Kia Quảng Ninh… tổ chức trong thời gian tới.

Test_Sorento_6.jpg