pccc2.jpg

Chương trình được chia thành hai phần lý thuyết và thực hành xoay quanh các nội dung: vật liệu cháy, nguyên nhân cháy, các tình huống cháy, biện pháp phòng ngừa tại cơ sở, cách sử dụng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và thực hành các phương án chữa cháy theo các tình huống cháy nổ giả định. Lớp tập huấn đã đạt được kết quả tốt, 100% học viên nắm được những lý thuyết cơ bản trong nghiệp vụ PCCC đồng thời thực hiện đúng các thao tác trong nội dung diễn tập. 

PCCC.jpg