VINH (1).jpg

HUE (2).jpg

LONG BIEN (1).jpg

HUE (5).jpg

Tại buổi diễn tập, học viên được cán bộ phòng cảnh sát PCCC đào tạo lý thuyết về công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ và thực hành xử lý tình huống cháy giả định, trong đó có 2 quy trình: xử lý tình huống cháy ban đầu và phối hợp với cán bộ Phòng CS PCCC địa phương trong quá trình xử lý đám cháy.

LONG BIEN (2).jpg

HUE (7).jpg

HUE (8).jpg

GIAI PHONG.jpg

PCCC AN SUONG (5).jpg

PCCC AN SUONG (7).jpg

HUE (9).jpg

PCCC AN SUONG (6).jpg

PCCC AN SUONG (4).jpg

Với sự nhiệt tình, hăng hái tham gia của nhân sự cùng sự hướng dẫn của các chiến sĩ cảnh sát, buổi diễn tập đã cung cấp các kỹ năng cần thiết trong việc PCCC; nâng cao được ý thức về việc bảo đảm an toàn cháy nổ cho CB.CNV. Kết thúc buổi đào tạo, tất cả các CB.CNV tham gia diễn tập đều được cấp chứng chỉ Nghiệp vụ PCCC.

HUE (1).jpg