Hinh_8_3_CN_Phu_My_Hung_6.jpg

Sau Lễ mitting, chương trình được tiếp nối bằng các hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, giúp chị em có thêm động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2015.

Hinh_8_3_CN_An_Giang_7.jpg

Hinh_8_3_CN_An_Lac_4.jpg

Hinh_8_3_CN_Can_Tho_8.jpg

Hinh_8_3_CN_Da_Lat_5.jpg