DAK_LAK_3.jpg

Chương trình đã thu hút hơn 200 lượt khách hàng tham gia lái thử xe và đưa ra nhiều phản hồi tích cực dành cho mẫu xe Morning Si 2016. Kết thúc chương trình, có 21 hợp đồng được ký kết trong đó có 4 hợp đồng mua xe Morning mới.

BINH_DINH.jpg