testdrive-Yen-Bai.jpg

KH-trong-CT.jpg

Với các nội dung phong phú: diễu hành xe, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm của Kia & Mazda tại Việt Nam, hướng dẫn lái thử và cảm nhận những tính năng vượt trội được trang bị trên từng sản phẩm, tặng quà và giao lưu, trao đổi với khách hàng…chương trình đã đón nhận những phản hồi tích cực của các khách hàng tham dự và thu được những kết quả đáng ghi nhận với 356 khách hàng tham dự, 321 lượt lái thử, 11 hợp đồng được ký kết.

Huong-dan-KH-lai-thu.jpg

Kia-Thanh-Hoa.jpg

Tang-qua-KH.jpg