mazda_1.jpg

Tại chương trình, các kỹ thuật viên của Mazda Giải Phóng đã tận tình tư vấn về sản phẩm và hướng dẫn 80 lượt khách hàng lái thử xe cũng như chăm sóc dịch vụ cho 26 lượt xe Mazda. Chương trình đã thành công tốt đẹp với 03 hợp đồng được ký kết.

mazda_2.jpg