KIA_3.jpg

Tại chương trình, Quý khách hàng đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp và hướng dẫn nhiệt tình của đội ngũ TVBH. Kết quả, có 156 khách hàng tham dự, cùng 106 lượt lái thử, 07 hợp đồng được ký kết (02 Rondo, 3 Carens, 01 New Sorento, 01 Morning Si).

KIA_2.jpg