dong-son3.jpg

dong-son4.jpg

Tại chương trình, các nhân sự được tham gia kiểm tra kiến thức chuyên môn, gồm: Bài kiểm tra kiến thức về sơn và kỹ thuật phun sơn; Bài kiểm tra tự luận (Quy trình hoạt động Đồng Sơn tại Xưởng DV); Bài kiểm tra thực hành. Thông qua đó, các nhân sự tự đánh giá về năng lực chuyên môn cũng như có hướng phấn đấu để cải thiện tay nghề, nâng cao kỹ năng trong công việc.

dong-son1.jpg

dong-son2.jpg