Dao_tao_Nhan_su_2.jpg

Tại chương trình, các học viên được tìm hiểu về hệ thống tuyển dụng của THACO, công tác định biên nhân sự cũng như cách xây dựng ứng dụng mới để hỗ trợ nghiệp vụ trực tuyến trên phần mềm.

Dao_tao_Nhan_su_1.jpg