hoi-nghi.jpg

Tại chương trình, phụ trách các bộ phận đã trình bày báo cáo hoạt động quản trị HTSR, nêu lên các thực trạng và giải pháp nâng cấp hoạt động kinh doanh xe, kinh doanh dịch vụ, tài chính kế toán và hoạt động quản trị nghiệp vụ tại khu vực và Showroom. 

Chỉ đạo tại buổi họp, bà Nguyễn Thiện Mỹ - GĐ KVNB nhấn mạnh các showroom cần tập trung công tác quản trị, xây dựng cấu trúc, hoàn thiện sơ đồ tổ chức của đơn vị/bộ phận, chủ động trong công tác tìm kiếm, chọn lọc nhân sự tại địa phương phù hợp và có thể gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của công ty; Đồng thời, cần quy chuẩn các hoạt động showroom thông qua việc hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng tới sự chuyên nghiệp và hài lòng khách hàng.