Hinh-anh-cuoc-hop.jpg

Tại cuộc họp đã được nghe các tham luận về hoạt động kinh doanh phụ tùng xe thương mại; công tác thị trường trong hoạt động kinh doanh phụ tùng; phương án vận chuyển phụ tùng Logistics Nam bộ… Chương trình nhằm định hướng chiến lược kinh doanh phụ tùng xe thương mại đồng thời nâng cao kiến thức phụ tùng về các dòng xe Thaco cũng cấp, giúp các nhân sự tham gia có thể nắm được kiến thức về phụ tùng, đặt hàng dự trữ phụ tùng, tổ chức hoạt động kinh doanh phụ tùng tại đơn vị và tác nghiệp hệ thống.