Tại chương trình, phòng Dịch vụ phụ tùng VPĐH Thaco CV và các chi nhánh khu vực đã báo cáo kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm, kế hoạch 5 tháng cuối năm 2014 về hoạt động bảo dưỡng định kỳ, kỹ thuật bảo hành, kinh doanh dịch vụ, phụ tùng và sửa chữa lưu động tại các khu vực. Thông qua các báo cáo, Trưởng phòng/Phụ trách hoạt động Dịch vụ Phụ tùng các chi nhánh khu vực đã đánh giá về hoạt động kinh doanh dịch vụ phụ tùng và công tác xử lý kỹ thuật, chăm sóc khách hàng tại KV; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch hoạt động dịch vụ phụ tùng năm 2014.

D30_0957.jpg

Tham dự cuộc họp, các thành viên cũng được chia sẻ về kinh nghiệm quản lý và kỹ thuật trong dịch vụ, kinh nghiệm điều hành hoạt động kinh doanh phụ tùng của Ban lãnh đạo Thaco CV; từ đó có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ phụ tùng tại các chi nhánh khu vực và  SR/ĐL.