hoi-nghi-dai-ly-BB.jpg

Tại chương trình, Khối kinh doanh xe Thương mại đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 1 và giải pháp tổ chức hoạt động bán hàng trong tháng 2 cũng như Quý I/2014. Đồng thời, hội nghị cũng đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách phân vùng và quản lý thị trường theo vùng và tiêu chuẩn hoạt động Đại lý nâng cao năng lực cạnh tranh tại KVBB. Phát biểu tại hội nghị, đại diện các vùng đã tích cực đóng góp về hoạt động bán hàng, marketing, các giải pháp hỗ trợ bán hàng tại khu vực cũng như vai trò điều hành của THACO CV trong hoạt động chung.