Hinh_dao_tao_noi_bo_nghiep_vu_bao_hanh.jpg

Tiếp đó, ngày 23/5 - 24/5/2015, chương trình "Marketing dành cho cấp quản lý xe Thương mại“ được tổ chức với sự tham dự của 28 học viên là GĐ/PGĐ, TP/PP kinh doanh tại các SR TM trực thuộc KVNB. Chương trình được xây dựng nhằm giúp các học viên hệ thống kiến thức marketing, kỹ năng nghiên cứu thị trường, kỹ năng CSKH chuyên nghiệp… Sau khoá học, học viên sẽ lên kế hoạch tổ chức đào tạo lại cho các nhân sự KD, DV tại các đơn vị trong thời gian tới.

Hinh_dao_tao_MKT_danh_cho_cap_Ql_xe_TM.jpg