Thaco-dao-tao-KVBB.jpg

Tiếp đó, ngày 04/07/2015, bộ phận KD xe Peugeot KVBB đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Giới thiệu thương hiệu, đào tạo sản phẩm và chính sách bán hàng xe du lịch Peugeot” với sự tham dự của 35 học viên là đại diện của 20 đơn vị là Đại lý và Cộng tác viên bán hàng xe Peugeot tại KVBB. Để giúp các học viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản phục vụ cho công tác bán hàng, ông Nguyễn Trung Kiên và bà Bạch Thị Bảo Minh - đại diện cho Peugeot KVBB đã giới thiệu về lịch sử thương hiệu Peugeot, đào tạo tổng quan lineup sản phẩm Peugeot được bán tại Việt Nam cũng như chính sách bán hàng hiện hữu được áp dụng cho hệ thống Đại lý và Cộng tác viên Peugeot. Kết thúc chương trình, hội thảo đã dành thời gian để các học viên thảo luận và đưa ra những tình huống để áp dụng trong thực tế công việc. 

Thaco-dao-tao-KVBB-2.jpg