DAO TAO KPH.jpg

Lớp đào tạo Kiến thức về ô tô do TS. Nguyễn Xuân Thiện - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Chu Lai - Trường Hải giảng dạy với sự tham gia của các học viên là cử nhân, kỹ sư của các nhà máy. Tại khóa đào tạo, các học viên được truyền đạt kiến thức cơ bản về công nghiệp ô tô và sản phẩm của ô tô, gồm: tổng quan về công nghiệp ô tô; phân loại các dòng sản phẩm ô tô của THACO; cấu tạo chung của ô tô; chức năng các hệ thống trên ô tô; sản phẩm chính của các nhà máy công nghiệp hỗ trợ tại KPH Chu Lai - Trường Hải. Đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết giúp học viên nâng cao hiểu biết về sản phẩm và công nghệ ô tô để có thể ứng dụng trong quá trình làm việc. 

DAO TAO KHP 2.jpg

Cũng trong thời gian này, Khu phức hợp tổ chức lớp Nghiệp vụ sư phạm cho 27 giáo viên nội bộ. Lớp học do Ths. Phan Tiềm - Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Chu Lai - Trường Hải trực tiếp giảng dạy. Nội dung cốt lõi của khóa đào tạo gồm: hướng dẫn kế hoạch tổ chức lớp; soạn bài giảng; phương pháp, kỹ thuật lên lớp và ngôn ngữ hình thể của giảng viên. Chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm giúp đội ngũ giảng viên nắm vững kiến thức đã học để có thể áp dụng tốt trong công tác giảng dạy nội bộ sau này.