dao-tao-xe-TM-1.jpg
Chương trình đào tạo sản phẩm xe Thaco County TB75S và Thaco Frontier tại KV Bắc Bộ

Tại chương trình, 40 học viên tham dự tại KVBB và 50 học viên tại KVNB đã được nghe giới thiệu về tính năng kỹ thuật, nhận diện sản phẩm và kỹ năng tư vấn cho bán hàng xe bus Thaco County TB75S và xe tải Thaco Frontier (là tên gọi mới của sản phẩm K2700II và K3000S). Chương trình nhằm mục đích nâng cao năng lực, kỹ năng tư vấn về sản phẩm cho nhân sự kinh doanh; đồng thời thông tin về định hướng kinh doanh và marketing xe Thương mại THACO để đội ngũ CBCNV hiểu được chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn sắp tới.

dao-tao-xe-TM-2.jpg
Chương trình đào tạo sản phẩm xe Thaco County TB75S và Thaco Frontier tại KV Nam Bộ

Theo kế hoạch, vào ngày 2/4/2014 đến, Thaco CV sẽ tiếp tục triển khai chương trình huấn luyện cho các đại lý xe thương mại khu vực Trung Bộ.

dao-tao-xe-TM-3.jpg
Các học viên tham gia chương trình đào tạo sản phẩm xe Thaco County TB75S và Thaco Frontier
tại KV Nam Bộ