Dao tao Solati_HN (1).jpg

Dao tao Solati_HCM (1).jpg

Dao tao Solati_HCM (2).jpg

Dao tao Solati_DN (1).jpg

Chương trình nhằm trang bị kiến thức kỹ thuật sản phẩm, kỹ năng tư vấn, định hướng kinh doanh của sản phẩm mini bus Hyundai Solati lần đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý SR/ĐL. Qua chương trình đào tạo, Công ty CV mong muốn với kiến thức được đào tạo, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý SR/ĐL sẽ là người trực tiếp đào tạo lại cho TVBH tại từng SR/ĐL để tự tin tư vấn sản phẩm cho khách hàng, giúp khách hàng nắm bắt được các thông tin về sản phẩm và có được sự lựa chọn tốt nhất.

Dao tao Solati_HN (2).jpg

Chương trình được diễn ra tại Showroom thương mại Đà Nẵng vào ngày 18/3/2017, tại Showroom thương mại Thủ Đức – TP.HCM ngày 28/3/2017 và tại Showroom CKCD – Đài Tư – Hà Nội ngày 30/3/2017.

Dao tao Solati_DN (2).jpg