hinh-Dao-tao.jpg

Tham gia khóa đào tạo, các học viên sẽ được nâng cao kiến thức và ý thức về loại bỏ những lãng phí dư thừa, kỹ năng ứng dụng phương pháp 5S trong sản xuất để tiến tới sản xuất tinh gọn. Chương trình đào tạo sẽ được tiếp tục thực hiện tại các nhà máy còn lại trong thời gian tới.