Từ ngày 19-21/11, BP Dịch Vụ Xe Kia đã tổ chức khóa đào tạo Quy trình sửa chữa và thay thế tấm vỏ xe hàn MIG với sự tham gia của 9 học viên.

dao-tao-KVBB-(1).jpg

Trong hai ngày 20 & 21/11/2015, bộ phận KD Peugeot đã tổ chức khóa đào tạo về kĩ năng bán hàng thực tế tại SR cho 21 TVBH xe Peugeot tại KVBB.

dao-tao-KVBB-(3).jpg

Và trong ngày 21/11/2015, BP Marketing & CSKH cũng đã tổ chức thành công khóa đào tạo Quy trình bàn giao xe Mazda với sự tham gia của 22 học viên. 

^B20D0770DB1123323409678A8CC11AF641C8B49AE8A2E13BEA^pimgpsh_fullsize_distr.jpg