anh-Dao-tao.jpg

Chương trình đã giới thiệu đến các học viên kiến thức cơ bản về cấu tạo chung của ô tô; line up sản phẩm xe thương mại; chính sách, quy trình bán hàng tại SR; chức năng, nhiệm vụ của tư vấn bán hàng. Bên cạnh các nội dung lý thuyết, các học viên còn được thảo luận các tình huống thường gặp, thực hành và làm bài kiểm tra đánh giá khi kết thúc khóa học.