Dao_tao_QLKX_5.jpg

Dao_tao_QLKX_7.jpg

Ngoài ra, trong 2 ngày 25 và 26/4/2015, Thaco PC KVNB đã tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng tư vấn bán hàng cho 24 học viên là TVBH của các Showroom bán xe Du lịch trực thuộc KVNB. Sau hai ngày học tập, học viên đã được chia sẽ kiến thức và thực hành cách lên kế hoạch tìm kiếm nguồn khách hàng mới, tư duy chủ động trong việc phát triển nghề nghiệp bán hàng, nắm được quy trình tư vấn chuyên nghiệp, giao tiếp linh hoạt và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

Dao_tao_TVBH_2.jpg

Dao_tao_TVBH_3.jpg

Dao_tao_TVBH_6.jpg