ĐÀO TẠO (7).jpg

ĐÀO TẠO (1).jpg

Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho nhân sự là Trưởng/Phó phòng, chuyên viên Marketing bán hàng trên toàn hệ thống Showroom thuộc khu vực Bắc và Nam Trung bộ, từ đó gia tăng hiệu quả Marketing.

ĐÀO TẠO (8).jpg

ĐÀO TẠO (2).jpg

Nội dung đào tạo xoay quanh các vấn đề trọng tâm như: cách tố chức sự kiện chuyên nghiệp; cách sử dụng các kênh Marketing hiệu quả để đẩy mạnh hiệu quả bán hàng bao gồm Marketing trực tuyến và cách thức triển khai các hoạt động Marketing tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

ĐÀO TẠO (5).jpg