dao-tao.jpg

Tham dự khóa đào tạo, các học viên được các chuyên viên giàu kinh nghiệm của Mazda cung cấp các kiến thức cơ bản về kết cấu thân và ảnh hưởng của va chạm, hướng dẫn chi tiết các quy trình sửa chữa và thay thế thân vỏ xe theo các phương pháp tiên tiến hiện nay. Sau các nội dung về lý thuyết, các học viên sẽ được hướng dẫn thảo luận và tham gia các nội dung kiểm tra chuyên môn để nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu công việc thực  tế.