TVBH.jpg

Tại chương trình, dưới sự hướng dẫn của ông Thinagharan Loganathanhina – Giám đốc phát triển thương hiệu nhận diện CI, các nhân sự tham gia đã được tìm hiểu về: Tổng quan hoạt động marketing Peugeot; định hướng marketing dòng xe Peugeot 5 tháng cuối năm 2016; cách thức triển khai các kênh marketing tại hệ thống showroom/đại lý nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh doanh hiệu quả cũng như nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

TVBH1.jpg