dao tao TVBH kia (2).jpg

Buổi đào tạo nhằm trang bị kiến thức sản phẩm và định hướng kinh doanh – marketing cho TVBH trên toàn hệ thống Kia, giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh sản phẩm mới trong thời gian tới. Nội dung đào tạo gồm 03 phần chính: đào tạo về kiến thức sản phẩm, so sánh đối thủ cạnh tranh và định hướng kinh doanh – marketing dòng xe Kia Optima CKD. Dự kiến buổi đào tạo tiếp theo sẽ diễn ra vào 02 ngày 18 và 19/10 tới.

dao tao TVBH kia (1).jpg